Formidling med Turspor på Upsete

21. september 2016 inviterte Turspor elever fra tre skoler i Bergen til Upsete der de kunne lære mye om landskapet som omga dem. Upsete befinner seg mellom Vieren og Myrdal på 850,2 moh i Aurland kommune i Sogn og Fjordane på grensen til Hordaland.

For de som kan oppdage de skjulte hintene i naturen har Upsete mye å tilby innenfor vær, klima, biologi og geologi. Elevene som var med lærte akkurat dette; å oppdage i naturen det som de vanligvis bare leser om i skolebøkene. Forskere fra Universitet i Bergen forklarte naturfenomener og hentet frem aktuelle eksempler fra egen forskning. Slik kunne elevene oppleve på nært hold hvordan det er å være forsker.

Anne Bjune fra Uni Research forklarer om pollen. Foto: Patrik Bohlinger (CC)

Programmet var godt blandet og elevene hadde forskjellige favoritter. Mens noen likte best å lære om skred, foretrakk andre å lære om store breer som former landskapet, fascinerende pollen eller hvordan vind og vær dannes i fjellet. NRK Norgesglasset laget en fin podcast om dette som du kan finne her:

https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMPA01019316/28-09-2016#t=26m28

–> Underviser barn om klima for å #hjelpejorda