Turspor på Dovre, BRESLAM

Smeltevann fra breer transporterer store mengder breslam. Dette slammet består av fine sedimenter som blir produsert under breen når den beveger seg over underlaget. Det er disse partiklene som gir brevannet en flott blågrønn farge.

Les mer

Finse alpine forskningsstasjon

Forskningsstasjonen på Finse ligger idyllisk til ved Finsevannet 1.5km øst for Finse stasjon. Den blir flittig brukt av studenter og forskere ved Universitet i Oslo og Bergen. Forskningen er i hovedsak innen biologi og geologi, og beliggenheten på høyfjellet med utsikt til Hardangerjøkulen er ideell for å studere effektene av endringer i klima på vegetasjon, dyreliv, snø og is.

Les mer