Turspor Prosjektet

Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning inviterer interesserte til å være med på å utprøve et nytt konsept vi har kalt «turspor».
Fokuset er i første omgang å formidle kunnskap om vær, klima og geologi i fjellet. Hvert turspor omhandler ett spesifikt tema og tar utgangspunkt i georefererte punkt ute i terrenget.