Hva er Turspor?

«Turspor» er et initiativ fra Universitetet i Bergen.
Hensikten er å formidle kunnskap om vær, klima og geologi mens man er på tur. Fenomener som for eksempel bresprekker, permafrost eller ulike typer skyer vil bli forklart på en enkel og tilgjengelig måte slik at alle, både barn og unge, vil kunne forstå og gjenkjenne…