Turspor oppfølging med EARTHLAB

I sammenheng med Turspor ekskursjonen samlet forskere fra UiB sedimentprøver fra Trettevatn nær Upsete. Elevene lærte at en slik sedimentkjerne er et fantastisk arkiv som avslører mye om fortidens vegetasjon og klima.

http://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/elever-analyserer-egne-prover-pa-earthlab

En klasse ved Amalie Skram videregående skole som var med på Upsete fikk mulighet til å følge opp det de hadde lært i naturen. Tirsdag 1. november besøkte de EARTHLAB ved UiB, et nytt laboratorium som tilbyr avanserte metoder for å undersøke sedimentkjerner. Der ble elevene selv til forskere: de undersøkte sedimentene “hands-on” og fikk på denne måten et unikt innsyn i forskerlivet.

Formidling med Turspor på Upsete

21. september 2016 inviterte Turspor elever fra tre skoler i Bergen til Upsete der de kunne lære mye om landskapet som omga dem. Upsete befinner seg mellom Vieren og Myrdal på 850,2 moh i Aurland kommune i Sogn og Fjordane på grensen til Hordaland.

For de som kan oppdage de skjulte hintene i naturen har Upsete mye å tilby innenfor vær, klima, biologi og geologi. Elevene som var med lærte akkurat dette; å oppdage i naturen det som de vanligvis bare leser om i skolebøkene. Forskere fra Universitet i Bergen forklarte naturfenomener og hentet frem aktuelle eksempler fra egen forskning. Slik kunne elevene oppleve på nært hold hvordan det er å være forsker.

Anne Bjune fra Uni Research forklarer om pollen. Foto: Patrik Bohlinger (CC)

Programmet var godt blandet og elevene hadde forskjellige favoritter. Mens noen likte best å lære om skred, foretrakk andre å lære om store breer som former landskapet, fascinerende pollen eller hvordan vind og vær dannes i fjellet. NRK Norgesglasset laget en fin podcast om dette som du kan finne her:

https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMPA01019316/28-09-2016#t=26m28

–> Underviser barn om klima for å #hjelpejorda