Istidstur over en hvalskrott

yrlogo
Fottur
01:30
Barnevennlig
Jun, Jul, Aug, Sep, og Okt
Gradering: Middels

For 20 000 år siden var Norge dekket av en stor innlandsis, slik Grønland er i dag. Isen er det ikke mye igjen av nå, men på denne turen ved Upsete kan du følge sporene etter den.

Start ved stasjonen, gå opp på veien og begynn å gå nedover dalen. Herfra har du utsikt til hele ruten, som går over Trettehaugen på den andre siden av dalen. Kan du se at den ligner på en hval? Eller en bølge? Trettehaugen har en lang, slak østlig side og en mye brattere side mot vest, nedover dalen. Slike landformer kalles rundsva eller hvalskrottfjell.

Fortsett 650 meter nedover veien, og ta av på en traktorvei mot en hytte på venstre side. Følg stien rundt nordsiden av hytten. Kryss elven (bro) og fortsett langs stien forbi hyttene på nordsiden av det lille vannet, Trettetjørn, og videre til nordsiden av Trettehaugen. Her tar du av fra stien og følger ryggen oppover.

Kanskje føles det bratt, men som du så fra veien, er dette den slake siden av Trettehaugen. Gå til toppen og sammenlign de to skråningene. Da Upsetedalen var dekket av isbreer, gled de sakte nedover i retning Voss. Når breene møtte en hindring, som Trettehaugen, strømmet de rett over. I skråningen du nettopp gikk opp, ble trykket så høyt at is smeltet. Smeltevannet rant over Trettehaugen og frøs til is igjen på lesiden, der det var mindre trykk.

Skråningen på vestsiden er bratt, og noen steder steinete. Når vann trenger inn i og fryser i sprekker og fjell, får det en enorm kraft som kan sprenge løs steiner – frostsprengning. Da isen gled over Trettehaugen, ble steiner sprengt løs og dratt med videre av breen. Dette kalles plukking og gjør at lesiden på hvalskrotter blir bratt. Du kan se steinene på nedsiden.

Følg ryggen på sørsiden nedover, kryss bekken og finn stien som går tilbake ned i dalen. Følg den i retning Trettetjørn.

På sørsiden av Trettetjørn ligger noen fjellknauser der isen også har satt sine spor. Gå opp på dem og se etter striper som er risset inn i berget. Slike riller kalles skuringsstriper og oppsto da isen med steiner frosset fast i bresålen gled nedover Upsetedalen og fungerte som et veldig grovt sandpapir.

Herfra kan du følge stien videre rundt Trettetjørn og tilbake til veien.

UiB/Turspor: Silje Smith-Johnsen og Ellen Viste

Totalt: 3069 m
Høyeste punkt: 934 m
Laveste punkt: 811 m
Total stigning: 143 m
Total nedstigning: -185 m
Last ned GPX-data

Kollektivtransport

Tog til Upsete