Finse alpine forskningsstasjon

Forskningsstasjonen på Finse ligger idyllisk til ved Finsevannet 1.5km øst for Finse stasjon. Den blir flittig brukt av studenter og forskere ved Universitet i Oslo og Bergen. Forskningen er i hovedsak innen biologi og geologi, og beliggenheten på høyfjellet med utsikt til Hardangerjøkulen er ideell for å studere effektene av endringer i klima på vegetasjon, dyreliv, snø og is.

Forskningsstasjonen ble åpnet i 1972 og består i dag av to bygninger med sengeplasser, forelesningssal, undervisningsrom, laboratorier og oppholdsrom. I tillegg til forskning, brukes stasjonen til feltundervisning for universitetene. Feltarbeid er viktig i mange emner og studentene som besøker stasjonen lærer om tema som snø, skred, hydrologi, høyfjellskøkologi, biologisk mangfold, glasiologi, geologi, klima med mer. I høysesongen fra slutten av juni til september er det full aktivitet på stasjonen.

Utover forskning og undervisning brukes forskningsstasjonen til innsamling av alle slags data om liv og vær i høyfjellet. I tillegg til de norske forskerne er stasjonen en del av ett internasjonalt nettverk av ca. 50 Arktiske forskningsstasjoner og blir ofte brukt av internasjonale forskere. De tøffe klimatiske forhold på Finse og at forskningsstasjonen er tilgjengelig hele året gjør at forskere lett kan reise hit for å studere arktiske forhold uten å måtte reise til Grønland eller Antarktis.

Tekst: Kerim Hestnes Nisancioglu og Ellen Viste

Turspor: http://www.ut.no/tur/2.16849/